Quang cảnh Hội nghị.

 

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Theo chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ nghe báo cáo và xem xét, thảo luận cho ý kiến 4 nhóm nội dung: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác cán bộ.

Tìm giải pháp đẩy nhanh các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng ngày hôm nay, trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình; đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP ngày hôm nay.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này. Cụ thể, về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp TP, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu thảo luận kỹ, đưa ra giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân, bố trí đủ vốn cho các dự án. Bên cạnh đó, cần thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Ban cán sự Đảng UBND TP trình trong phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Đồng thời rà soát nguồn lực, xác định khả năng thực hiện khả thi, khả năng giải ngân trong năm 2024, 2025, cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, lựa chọn danh mục dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

Về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy cho biết, nhận thức tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để triển khai cụ thể hoá Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Thành ủy, UBND TP đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan lập Quy hoạch và các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc công tác lập Quy hoạch Thủ đô ngay sau khi Nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với quan điểm tiếp cận, coi “quy hoạch không phải là một sản phẩm mà là một quá trình”, Thành ủy Hà Nội xác định còn nhiều việc phải làm để tổ chức bổ sung, hoàn thiện bản Quy hoạch Thủ đô với chất lượng tốt nhất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định mà trước mắt là trình Bộ Chính trị vào ngày 3/5 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới đây.

Đối với nội dung này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về một số nội dung để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa bản Quy hoạch như: các điểm nghẽn, hạn chế trong quá trình phát triển cần những giải pháp đột phá gì để khơi thông; các quan điểm phát triển, quan điểm tổ chức không gian; các mục tiêu, nhiệm vụ, đột phá và tầm nhìn quy hoạch; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch…

Về việc Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2020-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là những báo cáo rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII. Vì vậy, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, góp ý, đặc biệt là đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Xem xét kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy tại quận Thanh Xuân

Cũng trong phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề cập vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm, ổn định tình hình.

Ngày 15-9-2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 5598-QĐ/TU kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận, Đảng uỷ phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy (trọng tâm đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ) và xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ngày 12-9-2023 tại nhà số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Ngày 5-2-2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kết luận kiểm tra (Số 1549-TB/TU; số 1550-TB/TU; số 1551-TB/TU) và Kế hoạch số 209-KH/TU, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân (kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên). Ngoài ra, cơ quan Điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố 7 bị can liên quan (chủ đầu tư công trình và 6 cán bộ, đảng viên).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các Đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 8 tổ chức Đảng, 26 đảng viên thuộc thẩm quyền.

Theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9-12-2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô năm 2024 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”, Bí thư Thành ủy Hf Nội nhấn mạnh.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trình bày các tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đâu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP và Nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

Thu Hà