Quang cảnh Hội nghị.

 

Sáng 9/1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị có  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) họp bàn, cho ý kiến 5 nội dung gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Đảng bộ Thành phố; Báo cáo về việc tiếp thu, hoàn thiện việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2023 của Thành ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, trên cơ sở Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm điểm, kết quả đánh giá, xếp loại của các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan các kết quả của Đảng bộ Thành phố đã đạt được trong năm 2023 vừa qua.

Đặc biệt, đặt trong bối cảnh, tình hình thực tiễn với nhiều khó khăn, thách thức và gắn với khung tiêu chí đánh giá, tiêu chí xếp loại đối với các tổ chức Đảng được quy định tại Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị để đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Đảng bộ Thành phố Hà Nội đảm bảo thực chất và đúng quy định.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối Hội nghị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu Khai mạc hội nghị.

 

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các đại biểu tiến hành thảo luận về các nội dung nêu trên.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, các ý kiến đại biểu đều đánh giá cao kết quả toàn diện trong việc triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2023.

Trong đó, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành, hình Thành bộ quy định, quy chế rất rõ ràng, đầy đủ. Đáng chú ý, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 24 -CT/TU, tạo ra bước chuyển biến đột phá về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc của hệ thống chính trị.

Các ý kiến cũng bày tỏ sự nhất trí cao, khẳng định năm 2023, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, chỉ duy nhất mức tăng trưởng GRDP không đạt nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức tăng GDP cả nước. Các ý kiến cũng đã tập trung phân tích làm rõ các kết quả mà Đảng bộ thành bố đã đạt được. Trong đó, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đi kèm với tăng cường kỷ cương, kỷ luật... Qua đó, đã giúp Thủ đô Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận những đề xuất của các đại biểu về tăng cường các giải pháp giữ gìn vệ sinh môi trường Thủ đô, nhất là trong các dịp kỷ niệm, những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; vấn đề chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập… "Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các báo cáo" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

 

Về công tác kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, các đại biểu cũng thể hiện sự tán thành, nhất trí cao với mức đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cùng với đó, các đại biểu cũng đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đồng thời đề xuất việc cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn diện để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng hệ thống chính trị, tập trung cho công tác lãnh đạo đại hội đảng bộ các cấp….

Sau khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết.../.

Trung Anh