Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. 


Đó là đề nghị của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 6 khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cả ngày 12/4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Ba Đình đã đạt được trong quý I/2021, đặc biệt là việc nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc cụ thể hóa các chương trình hành động nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở của quận Ba Đình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Cùng với việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc phục vụ cho cuộc bầu cử theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Ngay sau bầu cử, cần tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để bầu các chức danh HĐND, UBND theo quy định, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố: Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của quận Ba Đình.

Báo cáo của Quận ủy Ba Đình cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2021, phát huy vai trò quận trung tâm hành chính - chính trị của Thủ đô và cả nước, quận Ba Đình đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy định và đúng tiến độ theo kế hoạch.

Quận đã tiếp tục thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trong quý I/2021, giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận đạt 15.706 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 1.460 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán giao. Công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị, tài nguyên - môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. An sinh xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quận tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nổi bật, quận đã hoàn thành học tập quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với cách làm phong phú, hiệu quả trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động, khẩn trương ban hành các đề án, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, có kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức lấy ý kiến thông qua dự thảo và 9 kế hoạch cụ thể hóa 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; xây dựng kế hoạch, tích hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ, những quan điểm lớn tại văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội lần thư XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII vào các kế hoạch của quận…/.

Nam Khánh