Quang cảnh phiên chất vấn.

Sáng 7/12, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội dành cả ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố...

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND; theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, hôm nay HĐND Thành phố dành thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Về nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn: Theo các quy định tại Điều 60 Luật giám sát của Quốc hội và HĐND; Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND Thành phố đã gửi phiếu để các vị đại biểu HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố đề xuất nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, căn cứ các quy định và dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 30/11/2023, Thường trực HĐND Thành phố đã có văn bản và gửi phiếu xin ý kiến đến các vị đại biểu HĐND Thành phố về dự kiến 02 nhóm vấn đề để quyết định chất vấn tại kỳ họp này.

 Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 02 nhóm nội dung đang được cử tri và Nhân dân rất quan tâm.

Thứ nhất, HĐND Thành phố tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.

 Căn cứ nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố định kỳ, thường xuyên rà soát, kiểm đếm, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nghị quyết, kết luận giám sát, chất vấn của HĐND Thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

 

Qua rà soát cho thấy, nhiều nội dung, vấn đề sau chất vấn, giám sát đã được UBND Thành phố, các sở, ngành và các cơ quan liên quan thuộc Thành phố tập trung triển khai, thực hiện và có những chuyển biến, kết quả cụ thể như việc thúc đẩy và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền Thành phố (thực tiễn cho thấy việc thường xuyên rà soát, đôn đốc, tái chất vấn nội dung đã cam kết là rất hiệu quả).

Tuy nhiên, qua báo cáo của các Ban HĐND Thành phố, ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố và tổng hợp kiến nghị của cử tri, một số nội dung, vấn đề đã được HĐND Thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn đã đến thời hạn giải quyết nhưng thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả, cần được tái chất vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để sớm giải quyết dứt điểm.

Thứ hai, HĐND Thành phố chất vấn về nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố. Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố; tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác tổ chức giao thông, trông giữ phương tiện và quản lý lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Các Ban HĐND Thành phố phối hợp Sở Giao thông Vận tải tổ chức Hội thảo về lĩnh vực nêu trên.

Trên cơ sở kết quả giám sát và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học cho thấy: trong thời gian qua, lĩnh vực giao thông đô thị được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo và đã có những kết quả và chuyển biến.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có các tồn tại, bất cập, vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác quản lý giao thông đô thị dẫn tới tình trạng quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đây là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, là thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của Thành phố, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của cử tri, Nhân dân và đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vấn đề này cần được HĐND Thành phố chất vấn để xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Theo quy định, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thành viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền về trách nhiệm được phân công.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị, các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, đúng đối tượng; tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua.

Đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là những nội dung chưa hoàn thành, chưa đảm bảo tiến độ, từ đó cam kết các giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các công việc trong thời gian tới. Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần "hỏi nhanh, đáp gọn".

Đồng thời, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP, thành viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND. và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền về trách nhiệm được phân công.

Căn cứ khoản 2, Điều 10 Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ ban hành Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định các “cam kết”, “lời hứa”, lộ trình, thời gian hoàn thành, đồng thời giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Thành phố định kỳ, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc việc thực hiện, với quan điểm đi đến cùng vấn đề giám sát. Nghị quyết phiên chất vấn sẽ được thông qua tại phiên họp bế mạc./.

Nhóm PV