Quang cảnh Hội nghị.

 

Ngày 23/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của Thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long đã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 11/12/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 25/12/2023, của Ban Tổ chức Thành ủy.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đã triển khai Văn bản số 3844/SVN-CCVC, ngày 11/12/2023 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức khối Chính quyền năm 2024.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo: Năm 2023, Thành ủy tập trung nhiều vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó, có đào tạo bồi dưỡng nước ngoài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu chung.

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng trên toàn Thành phố, trong đó, quan tâm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lớp, đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức trong tình hình hiện nay. Về quan điểm, sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức và phương pháp chỉ đạo trên một số nguyên tắc sẽ tập trung phân cấp toàn bộ nội dung chương trình, đối tượng cho quận, huyện quyết định. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đưa ra khung đào tạo, hỗ trợ về giáo viên nếu địa phương có nhu cầu.

Cùng với đó, sẽ thực hiện phân cấp để tránh trùng lặp đối tượng, nội dung đào tạo và đặc biệt nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng diện Ban Thường vụ quản lý khối Đảng, đoàn thể; Sở Nội vụ chủ trì đào tạo khối chính quyền. Khối các cơ quan quận, huyện giao Thường trực quận, huyện, thị ủy chịu trách nhiệm.

Về nội dung sẽ lựa chọn nội dung thiết thực trong tình hình hiện nay như: CNTT, chuyển đổi số, vấn đề đô thị… Đồng thời, sẽ tăng cường đào tạo tại nước ngoài. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo yêu cầu, phải nhanh chóng triển khai ngay từ Quý I/2024, mục tiêu là nâng cao chất lượng, phải thay đổi cơ bản công tác đào tạo trên cơ sở rõ đối tượng, chủ thể đào tạo, không trùng lặp nội dung, có cơ cấu đào tạo hợp lý.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 2023 rất đáng trân trọng, nổi bật, tạo dấu ấn đặc biệt, được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, không chỉ đào tạo các chức danh đối với các đồng chí được quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, các quận, huyện, thị ủy, sở ngành mà Thành phố còn tổ chức nhiều lớp đào tạo tại nước ngoài, bổ sung kiến thức cho nhiều lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Năm 2023, toàn Thành phố tổ chức được 56.690 lớp và 621.466 học viên được bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đã mở 23 lớp trên 1.602 học viên đào tạo hệ Trung cấp lý luận tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong… giúp cán bộ có đủ kiến thức để cập nhật, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã mời những đồng chí có kinh nghiệm từ các Bộ, ngành, Học viện, các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Trưởng các ban Đảng, lãnh đạo UBND Thành phố, sở, ngành trực tiếp đứng lớp. Đây là đổi mới rất lớn trong công tác đào tạo. Vì vậy, năm 2023, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng cũng như công tác đối ngoại.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã nêu rõ hơn những điểm mới trong công tác phân cấp, phân quyền; đối tượng đào tạo, về khung đào tạo… Trong đó, về chương trình đào tạo, đã tập trung vào những lĩnh vực Thành phố yêu cầu như: quản lý đô thị, xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh nghiệm ứng phó với những khủng hoảng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, sau hội nghị, nghiên cứu kỹ Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Tổ chức và văn bản Sở Nội vụ, tổ chức họp triển kế hoạch sớm, phân công rõ, tổ chức thực hiện, có thời gian, đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, rà duyệt và có đánh giá chất lượng đảm bảo thực chất, xác định những nội dung cần điều chỉnh.  Trên cơ sở phân cấp đó, những nội dung các đơn vị cần báo cáo Thành phố thẩm định nội dung chương trình, sớm có kế hoạch báo cáo theo quy định.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, giao Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp thu, hoàn chỉnh và thực hiện trong thời gian tới./.

Trần Long