Quang cảnh Hội nghị.

 

Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022 của BCĐ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đaiụ biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban BCĐ Chương trình 08-CTr/TU chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, BCĐ Chương trình 08-CTr/TU đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình. Thành ủy đã có 25 văn bản, UBND TP ban hành 7 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 35 văn bản liên quan đến Chương trình số 08-CTr/TU.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra tại quận Long Biên và hai huyện: Ba Vì, Chương Mỹ. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2022 và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật.

Các sở, ngành; UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình bằng các đề án, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Toàn Thành phố đã tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh; triển khai quyết liệt tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân, góp phần từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thăm hỏi động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch... Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Tuy nhiên, BCĐ Chương trình 08-CTr/TU cũng chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc và một số chỉ tiêu khó cần được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đó là, về chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân, tổng số giường bệnh hiện nay của Hà Nội là 22.796 giường, tương ứng đạt 27,5 giường bệnh/vạn dân, nên để thực hiện mục tiêu 30 giường bệnh/vạn dân đến năm 2025, cần bổ sung tối thiểu 4.204 giường. Trong chỉ tiêu số bác sỹ/vạn dân, mục tiêu đến năm 2025 đạt 15 bác sỹ/vạn dân (tương đương 13.250 bác sỹ), hiện Thành phố đạt 13,7 bác sỹ/vạn dân, nên để đạt mục tiêu còn thiếu 367 bác sỹ, mỗi năm cần thêm khoảng 75 bác sỹ. Với chỉ tiêu “tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường” đã được điều chỉnh thành “tỷ lệ trẻ em mẫu giáo và học sinh tham gia chương trình sức khỏe học đường”, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện….

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố; các huyện: Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Phú Xuyên… đã trao đổi, đề xuất các giải pháp về nâng chỉ tiêu giường bệnh, bác sĩ/vạn dân; tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khắc phục nợ đọng bảo hiểm xã hội; áp dụng chính sách cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, thúc đẩy nhanh các dự án xây dựng các bệnh viện; giảm tỷ lệ các hộ nghèo…

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho hay, kiểm tra thực tế việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU tại một số quận, huyện vừa qua cho thấy, các địa phương đều xác định rõ trách nhiệm của mình, ý nghĩa của Chương trình, nên phân công, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất chặt chẽ, quyết tâm cao, quan tâm toàn diện 27 chỉ tiêu; có những mô hình hay, chú trọng hỗ trợ hộ nghèo, triển khai kịp thời cơ chế chính sách… Với những khó khăn các quận, huyện nêu về một số chỉ tiêu, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng, thời gian tới, cần sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, ban quản lý các dự án để đẩy mạnh đầu tư những dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện chỉ tiêu như: Chỉ tiêu nước sạch, các chỉ tiêu khác trong xây dựng nông thôn mới…

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Chương trình 08-CTr/TU có ý nghĩa rất quan trọng đối với đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố, thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm, cách làm thống nhất, tích cực của cả thành phố. Các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục góp ý trực tiếp; cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình là Sở LĐ-TB&XH cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận Hội nghị

 

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn bộn bề công việc liên quan các chương trình, đề án lớn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị BCĐ và các đơn vị thành viên khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được nêu ra, từ đó tập trung rà soát 27 chỉ tiêu, đưa việc thực hiện đi vào thực chất. Tất cả nội dung liên quan văn bản, cơ chế chính sách cho thực hiện Chương trình phải được hoàn thành trong năm 2022.

Trong đó lưu ý Sở Y tế còn một số kế hoạch liên quan những chỉ tiêu chậm thực hiện, về chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân, cần chú ý thực hiện xã hội hóa, chuyển các bệnh viện của bộ ngành Trung ương về Hà Nội; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ các chủ đầu tư liên quan đến các dự án bệnh viện, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành thực hiện việc bàn giao các bệnh viện về thành phố theo kế hoạch đã đặt ra; Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các chỉ tiêu liên quan đến nâng cao tầm vóc, thể lực cho trẻ; Sở Xây dựng tập trung vào chỉ tiêu nước sạch cho người dân nông thôn…

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, các đơn vị thành viên BCĐ Chương trình 08-CTr/TU phát huy  tinh thần trách nhiệm cao; các sở, ngành, quận, huyện phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, người đứng đầu chỉ đạo có cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, để Chương trình đạt kết quả cao, thực chất./.

Nam Khánh