• Đảng trong cuộc sống   

Hà Nội họp bàn về quản lý, sử dụng hè phố, chợ và công viên
31/03/2023
(ĐCSVN) – Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá về 3 nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Thành phố; Đẩy mạnh công tác quản lý, đầu tư chợ trên địa bàn Thành phố; Công tác quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư công viên trên địa bàn Thành phố.
Tăng cường hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương
19:33 21/02/2023
(ĐCSVN) - Trong giai đoạn này, hai bên tiếp tục hợp tác tổng kết thực tiến, nghiên cứu lý luận gắn với định hướng chủ trương, chính sách nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho cho việc cụ thể hóa, thể chế hóa các tư tưởng chỉ đạo, chủ trương lớn, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4
14:16 16/02/2023
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao đổi, nghe báo cáo, nắm bắt tình hình tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của mỗi địa phương, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở; trao đổi, tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước; lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các hộ dân...
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4
15:04 13/02/2023
(ĐCSVN) – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ mục đích, tầm quan trọng của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; công khai, minh bạch thông tin về dự án; phát huy vai trò các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền... đảm bảo hoàn thành tiến độ GPMB đã đề ra.
Xây dựng Long Biên thành quận văn minh, thanh lịch, hiện đại và đáng sống
14:59 09/02/2023
(ĐCSVN) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tổ chức Đảng; thống nhất ý chí, quyết tâm hành động; phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm xây dựng quận Long Biên văn minh, thanh lịch, hiện đại, đáng sống.
Tạo chuyển biến tích cực, có chiều sâu trong nhận thức của người dân đối với vấn đề văn hóa
14:56 08/02/2023
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu chú trọng việc tham mưu Thành ủy xây dựng các thiết chế văn hóa với tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 06 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, có chiều sâu trong nhận thức của người dân đối với vấn đề văn hóa.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030
09:13 08/02/2023
(ĐCSVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 7-2-2023, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đặc sắc Chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi"
00:54 07/02/2023
(ĐCSVN) - Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm thành lập đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Hà Nội: Hơn 88.000 đảng viên cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
13:42 02/02/2023
(ĐCSV) - Đến ngày 1/2/2023, có 9 đảng bộ làm điểm đã cài đặt thành công cho 88.279 đảng viên (đạt 72,87% tổng số đảng viên; khoảng 80,16% trên tổng số đảng viên có đủ điều kiện), trong đó cài đặt tên máy tính là 5.503 đảng viên; trên ứng dụng app mobi là 80.970 đảng viên; số tài khoản đã đăng ký chờ phê duyệt là 1.824 đảng viên…
Bắt tay ngay vào công việc, giành kết quả tốt ngay từ ngày đầu, tháng đầu
16:47 27/01/2023
(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, từng đồng chí nhanh chóng bắt tay vào công việc, thực thi nhiệm vụ theo kết hoạch, quyết tâm giành kết quả tốt ngay từ ngày đầu, tháng đầu để giành thắng lợi toàn diện to lớn hơn nữa như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo…
  • Tin đọc nhiều