Quang cảnh buổi giám sát


Sáng 13/1, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP và Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Dự phiên giám sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai; các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Thay mặt đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về vấn đề này, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cho biết, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP và Thường trực HĐND TP đã phối hợp làm việc trực tiếp với 3 sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường và 4 quận, huyện: Thạch Thất, Gia Lâm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm; đồng thời nghiên cứu báo cáo của UBND TP và của các quận, huyện, thị xã.

Kết quả cho thấy, công tác quy hoạch nói chung và công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với cách làm thận trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với đặc thù, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô bền vững với tầm nhìn dài hạn. Trong đó,  tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng.

Cụ thể, Thành phố đã quan tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, nghiêm túc, đồng bộ, với cách làm thận trọng, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô, lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đảm bảo đúng quy trình quy định pháp luật, phù hợp đặc thù Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô bền vững với tầm nhìn quy hoạch dài hạn.

HĐND TP kịp thời ban hành các nghị quyết để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch. UBND TP tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, nhất là từ 2020 đến nay ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 song song lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030-tầm nhìn 2050.

Cùng đó, Thành phố tổ chức rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều đỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2020; thực hiện rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định để bãi bỏ theo thẩm quyền; dành nguồn ngân sách các cấp hàng năm để bổ trí phân bổ dự toán cho công lác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi giám sát.


Từ năm 2012 đến nay, đã phê duyệt 66/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung đạt 97,78%, quy hoạch phân khu đô thị trung tâm đạt 83,86% (tính chung tỷ lệ đạt 95,05%), triển khai lập và hoàn thành phê duyệt 8/9 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, một khối lượng lớn các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch đặc thù.

Đối với quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, UBND TP đã phê duyệt 39 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị với tổng diện tích khoảng 539,9ha; phê duyệt 15 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tương đương lập mới) với tổng diện tích 322,7ha và 65 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 966,6ha.

Mặc dù vậy, theo đoàn giám sát, qua rà soát các chính sách, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, pháp luật xây dựng đã được ban hành, ngoài những hạn chế của quy định pháp luật đã được khắc phục, còn 5 nội dung vướng mắc trong quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, 30 nội dung vướng mắc trong các quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành cần được kiến nghị Trung ương tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể. Đoàn giám sát đã nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi bổ sung, hướng dẫn tháo gỡ.

Bên cạnh đó, các đoàn giám sát cũng chỉ ra 14 tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch như công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu đồng bộ; tiến độ thực hiện một số đồ án quy hoạch còn chậm, đặc biệt là quy hoạch các đô thị vệ tinh; chất lượng một số đồ án chưa tốt dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình lập dự án đầu tư…

Trong khi, số cán bộ phụ trách công tác quy hoạch tại các sở, ngành nhất là quận, huyện còn hạn chế; cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách quản lý quy hoạch tại các sở, ngành chưa được kiện toàn phù hợp yêu cầu đổi mới công tác quy hoạch theo quy định Luật Quy hoạch. Công lác phối hợp giữa cơ quan được giao lập quy hoạch với các sở, ngành và giữa sở, ngành với quận, huyện còn hạn chế, chưa đồng bộ…

Qua báo cáo của 30 quận, huyện, Đoàn cũng đã nhận được 79 kiến nghị của các địa phương liên quan công tác quy hoạch, đất đai, thực hiện những dự án đầu tư theo quy hoạch…

Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị công tác quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của thành phố phải được thực hiện song song để bảo đảm hiệu quả; cần tiếp tục quan tâm hơn nữa vấn đề quy hoạch, từ việc công khai, ổn định hơn cho tới cung cấp thông tin cho cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân; khuyến khích xã hội hóa việc lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch; tăng cường cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong triển khai nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch…

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, thông qua giám sát, UBND TP coi đây là cơ hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để chuẩn hóa toàn bộ hệ thống pháp luật về quy hoạch, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế riêng có về quy hoạch đối với Thủ đô. Đồng chí đề nghị UBND TP tập trung khắc phục ngay những tồn tại hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã… làm rõ vướng mắc cụ thể ở đâu để rõ trách nhiệm, địa chỉ, nguyên nhân chủ quan và khách quan, phương hướng khắc phục.

Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi giám sát.


Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh: Việc triển khai các công việc liên quan quy hoạch Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với TP Hà Nội trong thời gian này, nhất là trong điều kiện mới hiện nay cần xem xét những vấn đề nêu ra còn phù hợp không, cần rà soát điều chỉnh những gì.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, tích hợp, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện để phù hợp sự phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Trong đó Sở Quy hoạch Kiến trúc phải có vai trò đầu tàu. Trong quá trình này, cần chú trọng đảm bảo cả 2 tiêu chí chất lượng và tiến độ. Để đảm bảo tiến độ, cần lập biểu ngang một cách cụ thể, phân công phân nhiệm rõ ràng các nhóm công việc, định lượng một các phù hợp…./.

Nhóm PV