Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt thông tin tới các cơ quan báo chí.

 

Thông tin với báo chí chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kết quả phát triển kinh tế, đô thị trên địa bàn đạt được nhiều tích cực.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 9 tháng năm 2020 đạt trên 28.000 tỷ đồng (tăng 5,34% so với cùng kỳ), ước cả năm đạt trên 43.400 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ trên địa bàn đạt trên 72.600 tỷ đồng (tăng 13,3% so với cùng kỳ), ước cả năm 2020 đạt trên 100.000 tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ).

Thu ngân sách trên địa bàn giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách cả năm 2020 ước đạt trên 10.147 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán, giảm 10,8% so với năm 2019.

Trong 9 tháng qua, quận triển khai quyết liệt Chỉ thị số 09 của UBND TP về triển khai một số nhiệm vụ tài chính ngân sách trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và văn bản của quận về tăng cương công tác thu chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm theo kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội.  Chủ động thực hiện theo phương án, kịch bản cân đối nguồn lực giải pháp thu gân sách do ảnh hưởng dịch COVID-19 đã được xây dựng. 9 tháng, trên địa bàn quận đã có 815 doanh nghiệp được thành lập mới….

Đáng chú ý, quận tập trung kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết các điểm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông, đường thông, hè thoáng. Trong 9 tháng, các phường đã giải quyết 111/154 điểm vi phạm trật tự đô thị; 12/15 điểm chợ cóc đã được giải quyết và duy trì, 3 điểm chợ cóc để tái diễn phức tạp trở lại; Giải quyết 6/11 điểm trông giữ xe trái phép.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, danh mục dự án của kế hoạch đầu tư công năm 2020 của quận bao gồm 64 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 101 dự án trong giai đoạn thực hiện. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, quận đã phê duyệt 21/64 dự án; với công tác phê duyệt dự án, quận đã hoàn thành thi công 28 dự án và hiện đang thi công bảo đảm tiến độ 43 dự án.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 nên khả năng nhóm chỉ tiêu kinh tế khả năng không đạt kế hoạch đề ra. Công tác đảm bảo an sinh xã hội xuất hiện một số ảnh hưởng tiêu cực như số lượng người thất nghiệp gia tăng, công tác giới thiệu giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu đề ra…

Trong năm 2021, quận Hai Bà Trưng phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên 11%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 18%; tăng cường công tác quản lý thị trường, các biện pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế của quận;.

Đáng chú ý, quận tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt trong trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cả thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội. Đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển nhanh hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội…/.

Tin, ảnh: Mai Anh