Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai thông tin tại hội nghị.

Đó là thông tin được Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai cho biết tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/10.

Thông tin những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 của quận Bắc Từ Liêm, bà Nguyễn Thị Nắng Mai cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tuy nhiên 9 tháng đầu năm, kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành ước đạt 33.015 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 23.414 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt 9.013 tỷ đồng, tăng 18.7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách của quận ước đạt 3.176,948 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán thành phố và quận giao, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất ước đạt: 1.948,475 tỷ đồng, đạt 236% kế hoạch, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách ước thực hiện: 1.112,874 tỷ đồng, đạt 89% dự toán thành phố giao, 61% dự toán quận giao (bao gồm cả dự toán quận bổ sung 9 tháng đầu năm), tăng 300,907 tỷ đồng (37%) so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, quận Bắc Từ Liêm cũng đã tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác quyết toán vốn đầu tư, công tác xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán. Trong 9 tháng qua, toàn quận khởi công mới được 23/26 dự án. Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách quận đạt 590,987 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán thành phố giao và 54,1% dự toán quận giao. Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách thành phố là 334,427 tỷ đồng đạt 54,1% kế hoạch giao.

Đáng chú ý, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã có 824 doanh nghiệp mới thành lập. Đến nay, toàn quận có 6.560 doanh nghiệp đang hoạt động. Quận cũng đã thẩm định, cấp mới 440 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp đổi 73 giấy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, trong 9 tháng, tiến độ thực hiện một số sự án đầu tư và giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, nhiều vướng mắc, khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầu. Số lượng đơn giải quyết còn nhiều, một số đơn đã quá hạn giải quyết; tiến độ thực hiện một số kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại còn chậm; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết để cử tri kiến nghị nhiều lần…

Những tháng cuối năm 2020, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực đặc biệt là thủ tục hành chính về thuế; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng các án đấu giá, tổ chức thực hiện các dự án đấu giá năm 2020 đảm bảo công tác tổ chức đấu giá theo đúng kế hoạch; triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, các chương trình toàn khóa của quận…

Đặc biệt, quận sẽ quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác…/.

Tin, ảnh: Nam Khánh