Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Ngày 29/10, Đại hội Đại biểu Liên minh HTX TP Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 225 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Liên minh HTX TP Hà Nội đã đạt và vượt mục tiêu. Cụ thể, ước đến hết năm 2020, trên địa bàn Thành phố có 2.164 HTX, quỹ tín dụng nhân dân (bằng 7,9% tổng số HTX của cả nước).

Từ đầu năm 2018 đến nay, đã thành lập mới là 315 HTX, bình quân, mỗi năm tăng 105 HTX (tăng 3 lần so với bình quân mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước là 35 HTX/năm); đạt 210% so với chỉ tiêu Đại hội V đề ra (đạt 126% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ); thành lập mới 06 Liên hiệp HTX, bình quân mỗi năm tăng 02 Liên hiệp HTX, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố và của Liên minh HTX TP đề ra; thành lập mới 259 THT, bình quân mỗi năm tăng 87 THT.

 Đến hết năm 2020, số lượng thành viên của các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên địa bàn TP ước có 603.300 thành viên, chiếm 6% tổng số thành viên của khu vực kinh tế tập thể của cả nước. Trong đó, tổng số thành viên của HTX, quỹ tín dụng nhân dân là 598.500 thành viên. Trong giai đoạn 2018-2020 số thành viên mới của HTX, quỹ tín dụng nhân dân tăng thêm khoảng 11.700 thành viên.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX ngày càng được nâng lên, nhiều mô hình liên kết, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực được hình thành. Hiện nay, trên địa bàn TP có 65% HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả (tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân cả nước là 59,7%). Đáng chú ý, có 98 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó, 80% số quỹ hoạt động khá, tốt. Trong 3 năm qua, nhìn chung quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, tổng nguồn vốn khoảng 13.285 tỷ đồng, tổng vốn Điều lệ 368 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 7.262 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX TP đặt ra phấn đấu: Phát triển mới 4.000 hộ gia đình, cá nhân và cá tổ chức kinh tế khác tham gia là thành viên của các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. Thu hút từ 65 đến 70% hộ gia đình ở nông thôn tham gia HTX; Phát triển mới 250 tổ hợp tác, 300 HTX và 10 Liên hiệp HTX; Vốn điều lệ, tài sản, thu nhập của thành viên HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác tăng 1,5 lần; số HTX được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tăng 2 lần so với giai đoạn 2015 - 2020; Tỉ lệ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 75%...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, cùng với thành tựu to lớn, toàn diện thành phố đã đạt trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nhiều HTX hoạt động sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; nhu cầu liên kết hợp tác giữa các thành viên trong HTX, giữa các HTX với HTX với các tổ kinh tế trở thành nhu cầu tất yếu, góp phần cân bằng cung - cầu trong sự phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố và trên phạm vi cả nước… Thành tựu chung của khu vực kinh tế tập thể, HTX có sự đóng góp quan trọng của Liên minh HTX thành phố.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Liên minh HTX TP tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tránh tình trạng “bình mới - rượu cũ”; đẩy mạnh phát triển thành viên Liên minh HTX TP, giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với các tổ chức kinh tế tập thể, HTX……


Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh HTX Hà Nội khóa VI


Đối với các hợp tác xã, liên hiệp HTX, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, tiến hành đại hội, xây dựng nội quy, quy chế, thực hiện chế độ hạch toán, kế toán; phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, quản trị sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất - kinh doanh an toàn, theo chuỗi; xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và không ngừng mở rộng hoạt động...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Đảng đoàn HĐND TP, Ban cán sự Đảng UBND TP, cấp ủy các quận, huyện, thị xã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị các cấp và người dân về phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng môi trường pháp lý, hành chính thuận lợi, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển…

Trước đó, ngày 28/10, Đại hội đã diễn ra phiên họp trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu ra 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam./.

Tin, ảnh: Trung Anh