Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ thi đua của Thành phố cho HĐND huyện Chương Mỹ.

  
Ngày 10/4, HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội; lãnh đạo huyện Chương Mỹ.

Theo báo cáo của HĐND huyện Chương Mỹ, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức 22 kỳ họp với nhiều đổi mới theo hướng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng.

HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 406 kỳ họp, ban hành 1.995 nghị quyết, trong đó có 158 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết của HĐND đã cụ thể hóa được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý để UBND các cấp của huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện nhằm phát triển trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.

Cùng với đó, Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện đã tổ chức 114 cuộc giám sát; Thường trực HĐND và các ban của HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 616 đoàn giám sát. Hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Sau giám sát có thông báo kết quả giám sát gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo sự nghiêm túc trong giám sát. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND huyện cũng có nhiều đổi mới. Việc lựa chọn các nhóm vấn đề để chất vấn, giải trình đã đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn từ công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời cũng là vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu, tổ đại biểu được thực hiện đúng quy định và có nhiều đổi mới (tỷ lệ đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri đạt 100% với 939 kiến nghị), tỷ lệ giải quyết các kiến nghị năm 2020 đạt 80%...

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Chương Mỹ đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND và các quy định của pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà HĐND các cấp huyện Chương Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021.Những kết quả đạt được của HĐND các cấp huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ qua từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị và xã hội, được cử tri và nhân dân trong huyện đánh giá, ghi nhận.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hầ Nội đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chương Mỹ bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII); từ đó, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, cần tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung mọi nguồn lực cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Ngay sau bầu cử, cần chỉ đạo, chuẩn bị và tiến hành đúng quy định kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để bầu các chức danh…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị song hành với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo hướng sâu sát, khoa học, hiệu quả; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Cùng với đó tăng cường giám sát công tác quản lý quy hoạch, xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch, xử lý rác thải sinh hoạt… Đặc biệt, cần lưu ý việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của cử tri để đại biểu HĐND thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Chương Mỹ tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; các nhiệm vụ chính trị mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra…/.

Trọng Toàn