Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi giám sát. 

Ngày 21/10, Đoàn giám sát số 1 của Thành uỷ Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TU về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo”, quận Tây Hồ đã và đang áp dụng thực hiện tốt các quy chế theo đúng quy định; thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều năm qua trên địa bàn không có những bức xúc lớn tạo “điểm nóng”.


Từ 10/2016 – 8/2021, tổng số dự án phải thực hiện thu hồi đất là 80 dự án giải phóng mặt bằng với diện tích phải thu hồi 204,7ha. Quận đã ban hành 1.673 thông báo thu hồi đất và phê duyệt hơn 4.092 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án. Trong đó, có 41 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận và  39 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư của thành phố, chủ đầu tư ngoài ngân sách quận…


Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”, quận Tây Hồ luôn xác định công tác cấp Giấy chứng nhận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẩn trương thực hiện để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Đến nay, công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận cơ bản được hoàn thành. Kết quả, tổng số hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu 6.246 và đã thực hiện cấp cho 6.008 hồ sơ; đã giải quyết 71 hồ sơ có vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, hiện nay hệ thống bản đồ đã được số hoá để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai…


Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đây mặc dù không phải là quận thuộc đô thị lõi của thành phố nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh do thuận tiện trong việc đi lại và có nhiều nhà đầu tư chiến lược mong muốn đầu tư vào đây.


Trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU, quận đã chủ động ban hành nhiều văn bản trong việc chỉ đạo, điều hành. Quá trình thực hiện đã bám sát chỉ đạo cấp trên và đến nay tạo nhiều chuyển biến, không phát sinh vấn đề nổi cộm. Ngoài ra, đã thường xuyên tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện và giám sát chuyên đề trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


 “Kết quả đạt được cho thấy, quận đã đề cao việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố nên cơ bản không phát sinh “điểm nóng” trong thực hiện chủ trương thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhận xét.


Nêu một số tồn tại trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị, quận Tây Hồ cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân về đặc thù của từng dự án, nhất là về giá đất bồi thường để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện nghiêm các chủ trương của thành phố.


Cùng với đó cần rà soát lại tiến độ giải phóng mặt bằng đối với một số dự án do còn chậm. Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề năng lực của các bộ phận chuyên môn, cấp phường về công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và nhận, trả kết quả một cửa. Thực hiện công tác giám sát, thanh tra chuyên môn, công vụ để tránh gây phiền hà cho người dân.


Lưu ý vấn đề giải quyết đơn, thư khiếu nại của người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, quận phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để giải quyết dứt điểm những tồn tại lịch sử trong lĩnh vực quản lý đất đai; linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.. để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân./.
Hương Ly