Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Hội nghị.


Sáng 29/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (TP) Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thư tư. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Hiện nay, các cấp ủy đảng trên cả nước đang quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn như tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Đại hội chỉ là mở đầu… Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải, vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Bí thư Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiến hành Hội nghị lần thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị, Nghị quyết lần thứ XVI Đại hội Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, tình hình thực tiễn của TP, của địa phương, đơn vị mình để tham gia ý kiến, đóng góp vào dự thảo, để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đề cập đến dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND TP chủ trì phối hợp với các Ban Chỉ đạo của 10 Chương trình công tác của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, với tinh thần nghiêm túc, bài bản, trên cơ sở tham khảo Chương trình hành động của khóa trước, cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động qua nhiều vòng thảo luận, xin ý kiến của tập thể UBND TP, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy 2 vòng để tổng hợp, hoàn thiện như dự thảo Chương trình đã gửi các đồng chí.

Tại Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết, Ban Thường vụ đã nêu cụ thể các nội dung trọng tâm xin ý kiến của Ban Chấp hành, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến nội dung Chương trình phải bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các điểm mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn.

“Để đảm bảo tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên, đồng thời phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – đồng chí nhấn mạnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Đinh Tiến Dũng thông tin, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là đứng trước tình hình thực tiễn hiện nay với nhiều việc khó, việc mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải xứng tầm. Vì vậy, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác cán bộ.

Với quyết tâm xây dựng một Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.


Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu căn cứ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đề nghị Ban Chấp hành, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy các địa phương từ thực tiễn phong phú ở cơ sở, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quá trình nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, các quy định của pháp luật để tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về: phạm vi, đối tượng, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ gắn với việc đổi mới công tác cán bộ,…

Bí thư Đinh Tiến Dũng khẳng định: Hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này là rất quan trọng, sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy đảm bảo hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP.

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu được nghe Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tờ trình nêu rõ mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trinh độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bôi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chê, quy trình công tác cán bô đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ từ TP đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của TP bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới….

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày tờ trình về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP. Chương trình hướng tới mục tiêu:  Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là TP kết nổi toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD…/.

Thu Hà