Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tại hội nghị.


Kinh tế phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã  hội 6 tháng đầu năm 2022 tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội khóa XVII, sáng 28/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô, thành phố đã kiểm soát tốt dịch COVID -19. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới đã tạo đà phục hồi, phát triển kinh tế.

GRDP 6 tháng tăng 7,79% - gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (6,02%) và 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 (7,21% - thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 176.901 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, bằng 120,2% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 33.374 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán và bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu phục hồi mạnh, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 6.908 triệu USD, tăng 18,8% - gấp hơn 2 lần mức tăng cùng kỳ (8,1%). Một số nhóm hàng có tỷ trọng lớn và tăng cao như: Hàng dệt may chiếm 14,7% và tăng 39,2%; Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện chiếm 13,8% và tăng 20,5%; Gỗ và sản phẩm từ gỗ chiếm 5,3% và tăng 31,2%;... Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8.500 triệu USD, tăng 19,5% (cùng kỳ năm 2021 tăng 4,5%; cùng kỳ năm 2019 tăng 5,4%).

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8% - cao hơn cùng kỳ (8,4%). 5 tháng đầu năm, thành phố cấp Giấy chứng nhận cho 11.517 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 144.571 tỷ đồng (tăng 6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 334.584 doanh nghiệp.

Cùng với sự phục hồi kinh tế một cách tích cực, công tác quy hoạch được thành phố đẩy nhanh tiến độ. Nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Thành phố cũng đã trình Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, thành phố đã hỗ trợ trên 2,6 triệu lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19 với kinh phí trên 2.500 tỷ đồng; xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm cho gần 29.500 lao động với số tiền gần 1.400 tỷ đồng. Cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đạt 58 tỷ đồng với trên 1.000 khách hàng. Thực hiện hiệu quả Chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 262 lượt người sử dụng lao động để trả lương cho 76.925 lượt người lao động với số tiền là 324 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả nêu trên, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND TP cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Bên cạnh sự cải thiện xếp hạng của Chỉ số PAPI và Chỉ số SIPAS, các chỉ số PCI và PAR Index đều giảm bậc xếp hạng (PCI giảm 1 bậc; PAR Index giảm 2 bậc so với năm 2020).

Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 12%) và đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 56%) vẫn tăng cao hơn so với số doanh nghiệp được thành lập mới (tăng 6%). Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước 6 tháng đầu năm thấp hơn mức chung của cả nước và thấp hơn so với yêu cầu...

8 nhóm giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Hà Nội tập trung khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2022.

Trong đó, thành phố sẽ thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bằng việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu; phát huy cao nhất hiệu quả của 6 tổ công tác của thành phố về giải ngân vốn đầu tư công… Thành phố chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, thực hiện kế hoạch đầu tư công, theo đó xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công chức liên quan theo quy định.

Hà Nội thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bằng việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp  đã đề ra.


Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư.

Bám sát động thái chính sách của tiền tệ của các nền kinh tế lớn, thành phố sẽ chủ động dự báo biến động của thị trường để có giải pháp thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu bền vững, nhất là cân đối về xăng, dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát triển các mô hình kinh tế mới: Phát triển mô hình kinh tế ban đêm, mở thêm các tuyến phố đi bộ; thúc đẩy doanh nghiệp logistics đổi mới, sáng tạo, cung ứng chuỗi dịch vụ logistics ở mức độ 3, mức độ 4, hướng đến mức độ 5, logistics điện tử; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 5 cụm công nghiệp đã khởi công, đồng thời khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 39 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập...

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới ban hành của thành phố...

Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đảm bảo Nhà máy điện rác Sóc Sơn đi vào hoạt động ổn định. Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy điện rác Seraphin, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.../.

Lê Na