Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh:TA)


Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, đến nay, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và văn bản cấp trên hướng dẫn.

Mỗi bước của cuộc bầu cử đều thực hiện đúng quy trình, tiến độ. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển đến để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội phối hợp lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú là 171 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV của TP Hà Nội là 72 hồ sơ (tính đến ngày 2/4/2021, đã có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra).

Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI là 188 hồ sơ (tính đến ngày 2/4/2021, đã có 11 người có đơn xin rút).

Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội là 2.060 người (tính đến ngày 2/4/2021, đã có 41 người có đơn xin rút).

Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn TP là 21.399 người (tính đến ngày 2/4/2021, đã có 121 người có đơn xin rút).

Theo tổng hợp từ cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, tổng số người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú trên địa bàn TP là 19.261 người.

Tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo kế hoạch là 4.789 hội nghị. Đến ngày 2/4/2021, tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã tổ chức là 1.592 hội nghị, đạt tỷ lệ 33,24%.

Dự kiến, từ ngày 14-16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nam Khánh