Các đại biểu tham dự chương trình 


Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021), chiều 5/01, Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND, UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ ĐBQH thành phố Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội khóa IX, khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là ĐBQH; đại biểu Văn phòng Quốc hội và một số bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong….

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đọc diễn văn kỷ niệm. 

 

Trong diễn văn kỷ niệm ôn lại tiến trình từ khi Quốc dân Đại hội được tổ chức tại đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 16/8/1945 đến Ngày Tổng tuyển cử 06/01/1946, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội khẳng định: Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển thể chế chính trị ở nước ta. Đó là thời kỳ nước ta có một Quốc hội dân tộc thống nhất, một Chính phủ liên hiệp kháng chiến có đầy đủ tư cách pháp lý đại diện cho nhân dân toàn quốc đảm đương nhiệm vụ đối nội, đối ngoại. Nhà nước ta sau thắng lợi của Tổng tuyển cử là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.


Từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có 75 năm phát triển với 14 nhiệm kỳ hoạt động. Trong mỗi thời điểm lịch sử, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng, xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của dân tộc. Trải qua 75 năm, hoạt động Quốc hội là quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong quá trình đó, Quốc hội đã phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Bí thư Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đạt được những thành quả to lớn hôm nay có sự đóng góp công sức của các ĐBQH. Trí tuệ và sức sáng tạo của các ĐBQH được kế thừa và phát triển qua các thế hệ và ngày càng làm tăng thêm sức mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đóng góp vào những thành quả chung của Quốc hội có tâm sức của hơn 400 ĐBQH thành phố Hà Nội được bầu trong 14 nhiệm kỳ, đại diện cho ý chí của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Nhiều đại biểu của thành phố Hà Nội đã giữ các vị trí quan trọng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên có Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiện nay có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự buổi gặp mặt.


Hầu hết các vị ĐBQH thành phố Hà Nội dù ở cương vị nào đều làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu trước cử tri. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức hội nghị và lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, bộ luật; tổ chức gần 400 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề; tổ chức 12 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề; gần 200 lượt phát biểu ý kiến và chất vấn... Vai trò, vị thế của đoàn và đại biểu Quốc hội thành phố từng bước nâng cao hơn, được nhân dân và cử tri ghi nhận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước, của Quốc hội nói chung, của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nói riêng còn rất nặng nề, đòi hỏi tiếp tục được đổi mới, cải tiến hơn nữa để góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đồng chí mong muốn các thế hệ ĐBQH thành phố tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; trước mắt là tiến hành thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố.

Trong không khí xúc động hồi tưởng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ĐBQH khóa XI; PGS.TS Trần Thị Tâm Đan, ĐBQH các khóa VII, VIII đã chia sẻ những kỷ niệm công tác, bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của Quốc hội nước ta nói chung và Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nói riêng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước…/.

Thu Hương