Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Đông Anh. 


Sáng 20/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà dẫn đầu đã làm việc tại Huyện ủy Đông Anh, thành phố Hà Nội, kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).


Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến


Theo báo cáo Huyện ủy Đông Anh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được Huyện ủy Đông Anh quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực với tinh thần: Quyết liệt, chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai. Qua đó đã quán triệt, phổ biến sâu rộng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ huyện. Các đợt quán triệt nghị quyết đều được huyện triển khai nghiêm túc, khoa học, hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch với chất lượng ngày càng nâng lên.


Từ Nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Đông Anh đã xây dựng, cụ thể hóa thành chương trình hành động, các chương trình công tác trọng tâm, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện bài bản, khoa học… Huyện Đông Anh cũng đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và triển khai các biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Đông Anh thành quận giai đoạn 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng 6 chương trình công tác trọng tâm và 25 đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, bảo đảm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của huyện…


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, huyện Đông Anh đã triển khai quán triệt Nghị quyết của Đảng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và thành phố. Cùng với việc nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng huyện thành quận theo chủ trương của thành phố, huyện Đông Anh cũng làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tích cực triển khai “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đây là minh chứng rõ nét cho việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đánh giá cao những kết quả mà huyện Đông Anh đã đạt được trong việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nổi bật là huyện đã gắn việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với triển khai các nhiệm vụ chính trị của huyện.


Đồng chí Hoàng Văn Trà mong muốn, từ những mục tiêu, phương hướng đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những chương trình hành động cụ thể để hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. Đồng thời huyện tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin từ cơ sở và những số liệu thực tế để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị trong thời gian tới…/.

Linh Nhi