Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị. 


Với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ hai khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra và bế mạc chiều 28/11.

Phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thảo luận và thống nhất Mục tiêu tổng quát năm 2021 là: Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Lấy lại đà tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân. Tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng thơi đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số PCI, PARIndex; có giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương và Thành uỷ đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; xây dựng, phê duyệt ngay trong Quý I/2021 và triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng… Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, hệ thống chợ, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử, hoạt động logistics…

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát, sửa đổi Quyết định số 41/QĐ-UBND của UBND TP quy định về phân cấp kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách bền vững…

Cùng với đó, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Tập trung thực hiện tốt Chương trình đổi mới giáo dục phổ và Chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2021 - 2030. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về Xây dựng Thành phố thông minh, Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Tiếp tục vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và 02 quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động và ứng xử nơi công cộng… Các cấp ủy đảng, cơ quan cần tổ chức, chăm lo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tăng cường cung ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch; nhiệm vụ rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông; đưa 02 tuyến đường sắt: Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào vận hành. Tiếp tục thực hiện các đề án về giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng ..khối lượng lớn. Rà soát, xử lý khoảng 10 điểm ùn tắc giao thông. Đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Xây dựng lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đưa nhà máy xử rác thải sinh hoạt đốt phát điện công suất 4.000 tấn/ngày/đêm tại khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào vận hành trong Quý I/2021….

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

“Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2021 với các mục tiêu và giải pháp nêu trên để xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách, bố trí vốn đầu tư công năm 2021 đảm bảo theo nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch, vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án sử dụng vốn ODA, dự án chuyển tiếp, chỉ bố trí vốn cho các dự án mới khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định; triệt để tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên và phấn đấu tiết giảm 10% tổng mức đầu tư của các dự án…” - Bí thư Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, khối lượng công việc còn lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tạo tiền đề cho năm 2021. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đi vào cuộc sống.

Dành ít nhất 1/3 thời gian để đi cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát

Trước đó, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận 10 nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đưa ra. Đáng chú ý có dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có điểm rất mới. Đó là dự thảo Quy chế đã bổ sung, tích hợp nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cơ sở, trong đó, nêu rõ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP chủ động bố trí, sắp xếp công việc, dành ít nhất 1/3 thời gian để đi cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, qua đó giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Góp ý về quy chế làm việc, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu kiến nghị, cho các quận, huyện được tham dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với các đơn vị, vì theo Bí thư Lưu, các quận, huyện đều có tính tương đồng trong triển khai nhiệm vụ.


Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại Hội nghị. 


Thảo luận Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, các ý kiến đánh giá quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được xây dựng có tính kế thừa, rõ ràng. Các đại biểu cũng đề nghị, cần nghiên cứu thêm về việc tiếp tục quan tâm kết luận kiểm tra giám sát để việc thực hiện được nghiêm túc và sát hơn. Nhiều ý kiến đánh giá các nội dung thể hiện nhiều nét mới, toát lên tinh thần siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đề cập đến kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 với các nội dung trọng điểm gồm: Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, triển khai chính quyền đô thị… các đại biểu đề nghị cần tập trung đôn đốc, để duy trì kỷ cương của Đảng bộ trong toàn nhiệm kỳ. Đáng chú ý, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường đề nghị xem xét việc thực hiện công tác này trong các giai đoạn chuẩn bị tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho phù hợp, để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc...

Nhất trí với 2 nội dung về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và kế hoạch giám sát năm 2021, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt, đề xuất, song song công tác giám sát thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề, đánh giá chuyên đề để đưa ra các bài học kinh nghiệm. Đồng tình có 3 đợt kiểm tra, trong đó có 1 đợt kiểm tra và 2 đợt giám sát theo chuyên đề, trong đó kiểm tra chuyên đề phải liên quan đến quán triệt và cụ thể hóa nội dung Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức cần mở rộng những cuộc làm việc tại cơ sở nhằm nắm bắt được tình hình và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; tránh trường hợp Nghị quyết đưa ra vẫn đề ở “ngăn bàn”…

Các đại biểu thống nhất, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Trong khi đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Thành ủy xác định phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các ý kiến thống nhất chủ đề công tác của TP trong năm 2021 là: ''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển'', thể hiện quyết tâm và khát vọng của TP./.

 

 Các chỉ tiêu chủ yếu Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thông qua trong năm 2021 là:

Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%;

GRDP/người khoảng 135 triệu đồng (khoảng 5.870USD);

Vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%;

Kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%;

Giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới;

Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường;

Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%;

Hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới;….Thu Hà