Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

1. Nguyễn Xuân Lưu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

2. Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ

3. Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy

4. Lê Trung Cường - Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

5. Khổng Minh Thảo - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận

6. Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận

7. Đào Trọng Lương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự quận

8. Đỗ Quang Dương - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

9. Trần Thị Thu Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận

10. Bùi Thu Trang - Trưởng ban Dân vận Quận ủy

11. Nguyễn Sỹ Đoàn - Chánh Văn phòng Quận ủy

12. Vương Thị Vân Khánh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận

13. Trần Thị Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang