Đồng chí Lê Trung Kiên

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện

1. Lê Trung Kiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện

2. Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

3. Nguyễn Xuân Linh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện

4. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch HĐND Huyện

5. Phạm Trọng La - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

6. Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

7. Hoàng Kế Khiêm  - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

8. Đỗ Ngọc Bích - Chủ tịch UB MTTQ VN Huyện

9. Trần Đình Nam - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

10. Phạm Công Hòa - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Huyện

11. Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an Huyện

12. Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND Huyện

13. Nguyễn Mạnh Quân - Phó Chủ tịch UBND Huyện