Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 1. Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Trịnh Tiến Tường - Phó Bi thư Thường trực Huyện ủy

3. Đinh Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện

5. Nguyễn Đình Sỹ - Phó chủ tịch HĐND huyện

6. Nguyễn Trường Năng - Trưởng Phòng Nội vụ huyện

7. Tô Thị Nhàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

8. Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện

9. Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện

10. Lê Hồng Đăng - Chỉ huy Trưởng BCH quân sự huyện

11. Nguyễn Anh Viên - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

12. Vũ Xuân Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

13. Bùi Mạnh Thắng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

TL